Co je korfbal?

Korfbal je jediná kolektivní míčová hra na světě, kde se v jednom týmu setkávají muži a ženy. I když není ve světě žádnou novinkou, ale právě stoletím prověřený způsob jak protáhnou tělo a zaměstnat přitom hlavu, v Česku se do povědomí lidí zatím příliš nedostal.

O korfbalu se říká, že je vysoce návykový. Dokud tento sport neznáte, klidně se bez něj obejdete, ale jakmile si poprvé hodíte míčem na koš, jste lapeni a závislost se už jen prohlubuje.

Světlo světa poprvé spatřil na počátku 20.století v Nizozemí. V té době prožívala tato země jednu bouřlivou změnu - byla zavedena školní výuka společná pro chlapce a dívky. Nastala tak potřeba řešit problémy v hodinách tělesné výchovy. Tehdy známé míčové hry (házená, basketbal) většinou neumožňovaly dívkám se rovnoprávně zapojit do hry.

Shodou okolností se v roce 1902 vrátil ze Švédska amsterodamský učitel Nico Broekhuijsen a přivezl s sebou úplně novou hru - ringböll, při které dvě družstva soupeřila o to, kdo na hřišti dlouhém a širokém 45 metrů vstřelí více košů do kovové obroučky.

Učitel nezaváhal a tuto hru přetvořil k obrazu svému. Vznikl tak sport, jehož pravidla podporují maximální možnou rovnoprávnost všech zúčastněných vzhledem k pohlaví, věku a vzrůstu, rozvijí kolektivní pojetí hry a omezují fyzický kontakt na hřišti.

Korfbal je rychlá dynamická hra, kde velice záleží na týmové spolupráci. Hráč musí umět dobře střílet a nahrávat, být schopný kooperace, předvídat vývoj hry, být rychlý, obratný a vytrvalý.
Hráči korfbalu jsou vedeni k vysoce sportovnímu jednání, sebeovládání a respektování protihráčů i spoluhráčů, vyžaduje se od nich ohleduplnost a čestnost
.

Dále: Základní pravidla

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i