Soustředění v Enschede splnilo nejvyšší očekávání

David Konečný – Ne, 24/08/2014 – 15:55

Minulý týden od soboty 16.8. do soboty 23.8. byli naší žáci, dorostenci i senioři na téměř již tradičním soustředění u partnerského klubu DOS-WK v holandském Enschede. Soustředěním splnilo naše očekávání a věříme, že kondiční i taktická příprava opět přinese své ovoce v následující sezóně. Zdárný průběh umožnil svou podporou i Olomoucký kraj.

Na soustředění jsme cestovali autobusem, který jsme naplnili bez dvou míst na 100% - tedy 43 lidí! Hlavními aktéry byli naši žáci v počtu 16, dále členové dorosteneckého a seniorského týmu v počtu 15, dále 3 trenéři, dále doprovodný servis kuchařů v počtu 3 a dále 6 členů crossfitové skupiny z Prostějova.

Soustředění mělo 2 základní cíle a jeden hlavní a nejdůležitější cíl. K těm dvěma základním cílům patřilo zaprvé pokračovat v kondiční přípravě na sezónu a zadruhé zapracovat na taktické stránce hry v obraně a útoku. Jak žáci, tak dorostenci a senioři trénovali prakticky ve stejném módu - jsme přece jeden klub se stejným přístupem ve všech věkových kategoriích. Trénovalo se většinou třífázově. Dopolední fáze se skládala z tříkilometrového výběhu, dále následovalo 30 minut zaměřených na atletiku, dynamiku a sílu a posledních 30 minut se týkalo základních korfbalových dovedností. Odpolední fáze byla zaměřená na taktické dovednosti v obraně a útoku, večerní fáze opakovala odpolední část zasazením do hry.

Prakticky se dá říct, že odpadly pouze večerní tréninky seniorů ve středu a pátek a večerní tréninky žáků ve čtvrtek a pátek. V těchto termínech vždy příslušné týmy odehrály přátelské zápasy s místními týmy a je nutno dodat, že vždy s pozitivním výsledkem. Co se týká seniorského týmu, tak výsledek ani nebyl tak důležitý, jako spíše to, že se ve hře objevily prvky, které jsme během soustředění trénovali.

Tím nejdůležitějším a hlavním cílem bylo ovšem navázat, utužit a upevnit společenské vazby v rámci našeho klubu a v rámci propojení s klubem DOS-WK. Pokud můžu tuto oblast hodnotit, tak byla na 100% splněná. Myslím, že v rámci našeho klubu poznali osobně naši nejmladší své starší spoluhráče a naopak. Navíc minimálně každý poznal nebo se seznámil se svými vrstevníky z partnerského klubu. A právě tyto vazby jsou pro budoucnost a fungování klubu nejdůležitější.

K utužení společenských vazeb nejvíce pomohly tři mimokorfbalové akce. V sobotu, hned po příjezdu, se dva trenéři našeho klubu společně s předsedou klubu DOS-WK zúčastnili holandského fotbalového prvoligového utkání mezi Twente Enschede a týmem z den Haag. Musím říct, že to byl výborný start a zážitek. Druhým leskem byl volný úterní den naplněný návštěvou centra města Enschede, kde právě otevírali obchodní dům PRIMARK. Obchod se na otvíračce prezentoval zaváděcími cenami a pro některé (hlavně ženskou část týmu) to bylo příliš neodolatelné - tašky s nákupy se doslova trhaly. Třetím zářivým bodem byla závěrečná party, kterou si věřím všichni užili a která byla zaslouženou odměnou za celotýdenní náročnou práci.

Na závěr je potřeba upřímně poděkovat Janě Buriánkové a klukům Tichým, kteří nám vytvořili maximální servis co se týká jídla a občerstvení. Velký dík patří i členům klubu DOS-WK v čele s předsedou Marcelem Wintersem. Myslím, že i v dalších letech budeme s těmito soustředěními pokračovat - byla to paráda !!!

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i